იურისტთა ვიეტნამის! ყველას, აქ არის ვიეტნამური იურისტი.