უცხოური ინვესტიციების იურისტთა ვიეტნამში

უცხოური ინვესტიციების იურისტთა ვიეტნამშიიურისტთა არის იურიდიული ფირმა ვიეტნამში მდებარე ბიზნეს-ცენტრებში.

როგორც უცხოელი ინვესტორები აქვს უფლება.

აირჩიოს შესაბამისი ფორმების საწარმოს ასეთი. როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. სააქციო საზოგადოება და ა შ.