სიმძლავრე ადვოკატი - აშშ-ს საელჩოს საკონსულო ვიეტნამში

გამოსვლა ელჩი ზეიმობს პირველ კლიენტებს მიღების ანტირეტროვირუსული პრეპარატებითსარგებლობსსოციალური ჯანმრთელობის დაზღვევის გამოსვლა ელჩი ზეიმობს პირველ კლიენტებს მიღების ანტირეტროვირუსული პრეპარატებით სარგებლობს სოციალური ჯანმრთელობის დაზღვევის ეს არის ოფიციალურ ვებგვერდზე აშშ-ის საელჩო და საკონსულო ვიეტნამში.