იურისტი სამუშაო ვიეტნამში, სამუშაო ადგილების საზღვარგარეთ