ადვოკატი ეკონომიკური შემთხვევაში - დაცვის დაზარალებულის უფლებები